به پالیزفوم خوش آمدید

تبریک سال نو

بنام خدای بهار آفرین / بهار آفرین را هزار آفرین
به جمشید و آیین پاکش درود / که نوروز از او مانده در یاد بود…

مشاوره آنلاین